Zoeken

Laatste Algemene Ledenvergadering BGE

Op donderdag 14 december jongstleden heeft de laatste Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden van onze politieke partij Belangen Gelders Eiland. Na een traject van meer dan 2 jaar doorlopen te hebben wordt daarmee de fusie van de 3 lokale politieke partijen Belangen Gelders Eiland, Lijst Lobith-Tolkamer definitief afgerond voor onze partij. Vanaf nu gaan we verder onder […]

Lees meer →
Algemene beschouwingen 2016

Vorig jaar hebben wij tijdens de algemene beschouwingen onze zorgen geuit over de bestuursstijl van het college, zoals we steeds hebben gedaan deze raadsperiode. Er hebben zich helaas geen ontwikkelingen voorgedaan om dit jaar te kunnen melden dat onze zorgen zijn verminderd. Integendeel. Dit college bestuurt inderdaad duidelijk op afstand. Zo zien we weinig aanwezigheid […]

Lees meer →
FUSIE LOKALE PARTIJEN

Op donderdagavond 27 oktober j. l. hebben de leden van de lokale politieke partijen Lokaal Belang (Zevenaar), Belangen Gelders Eiland (BGE) en Lijst Lobith-Tolkamer (beiden uit Rijnwaarden) gelijktijdig besloten om definitief te fuseren tot een gezamenlijke lokale partij “Lokaal Belang” in de nieuwe gemeente Zevenaar. De drie lokale partijen die hun wortels al diep in […]

Lees meer →
Raadsvergadering 29 maart 2016

Raadsvergadering 29 maart 2016 De raadsvergadering van 29 maart 2016 was een erg korte vergadering. Ondanks dat het een korte vergadering was, werden er wel twee belangrijke agendapunten behandeld, namelijk het opheffen van openbare basisschool de Driehoek in Aerdt en de  rekenkamerrapportage “het voorkomen van fraude”. Agendapunt 7: opheffing openbare basisschool (obs)  “de Driehoek” te […]

Lees meer →
Laatste bijeenkomst herindelingsadvies Rijnwaarden/Zevenaar

De gemeente Rijnwaarden en Zevenaar organiseren op woensdag 30 maart de laatste bijeenkomst voor het herindelingsadvies van de beide gemeenten. Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen kunnen dan hun reactie, beeld of visie geven over de nieuw te vormen gemeente en wat u belangrijk vindt. De avond staat in het teken van de volgende onderwerpen: ZORG, […]

Lees meer →
Raadsvergadering 23 februari 2016.

Agenda punt 3: Vragenuur conform artikel 37/37a RvO Belangen Gelders Eiland heeft vragen gesteld over de communicatie van B&W over het stopzetten van de subsidie van Stichting Welzijn Rijnwaarden (SWR). Er is veel onrust bij jongerenwerkers en vrijwilligers over dit krantenartikel. Wat is nu het plan? Waarom op deze manier communiceren en hoe gaan we […]

Lees meer →
Raadsvergadering 27 januari 2016

Agenda punt 7: Herindelingsontwerp Rijnwaarden –Zevenaar BGE geeft aan dat dit herindelingsontwerp een start document is waar eigenlijk geen detail punten in hoeven te staan. Dat is het herindelingsadvies. Gelukkig zit daar een tijdspad tussen waarin de zienswijze van inwoners, organisaties en ondernemers in mee genomen kunnen worden. Daarnaast is het natuurlijk zo dat we […]

Lees meer →
Eerste debatavond herindeling Rijnwaarden-Zevenaar

Op donderdag 3 maart werd de eerste van vier bijeenkomsten gehouden in het kader van de herindeling van de gemeente Rijnwaarden en de gemeente Zevenaar. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd om inwoners in de gelegenheid te stellen hun mening te geven over wat zij belangrijk vinden in de nieuw te vormen gemeente. Het onderwerp van deze […]

Lees meer →
De Hooiberg

Het zal veel inwoners van Rijnwaarden niet ontgaan zijn: in de raad is gesproken over het zorgplan De Hooiberg van Monicare. Om realisatie van dat plan mogelijk te maken heeft Vryleve een aanvraag gedaan tot wijziging van het bestemmingsplan op locatie Hoogeweg 21a in Pannerden.

Lees meer →