Raadsvergadering 29 maart 2016

Raadsvergadering 29 maart 2016 De raadsvergadering van 29 maart 2016 was een erg korte vergadering. Ondanks dat het een korte vergadering was, werden er wel twee belangrijke agendapunten behandeld, namelijk het opheffen van openbare basisschool de Driehoek in Aerdt en de  rekenkamerrapportage “het voorkomen van fraude”. Agendapunt 7: opheffing openbare […]


Zorg

Laatste bijeenkomst herindelingsadvies Rijnwaarden/Zevenaar

De gemeente Rijnwaarden en Zevenaar organiseren op woensdag 30 maart de laatste bijeenkomst voor het herindelingsadvies van de beide gemeenten. Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen kunnen dan hun reactie, beeld of visie geven over de nieuw te vormen gemeente en wat u belangrijk vindt. De avond staat in het teken […]


Raadsvergadering 23 februari 2016.

Agenda punt 3: Vragenuur conform artikel 37/37a RvO Belangen Gelders Eiland heeft vragen gesteld over de communicatie van B&W over het stopzetten van de subsidie van Stichting Welzijn Rijnwaarden (SWR). Er is veel onrust bij jongerenwerkers en vrijwilligers over dit krantenartikel. Wat is nu het plan? Waarom op deze manier […]

SWR

overnachtingshaven

Raadsvergadering 27 januari 2016

Agenda punt 7: Herindelingsontwerp Rijnwaarden –Zevenaar BGE geeft aan dat dit herindelingsontwerp een start document is waar eigenlijk geen detail punten in hoeven te staan. Dat is het herindelingsadvies. Gelukkig zit daar een tijdspad tussen waarin de zienswijze van inwoners, organisaties en ondernemers in mee genomen kunnen worden. Daarnaast is […]


Eerste debatavond herindeling Rijnwaarden-Zevenaar

Op donderdag 3 maart werd de eerste van vier bijeenkomsten gehouden in het kader van de herindeling van de gemeente Rijnwaarden en de gemeente Zevenaar. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd om inwoners in de gelegenheid te stellen hun mening te geven over wat zij belangrijk vinden in de nieuw te vormen […]

logo herindeling

Leidraad voor besluitvorming gemeentelijke herindeling

Om het gehele proces van fusie tussen de gemeente Rijnwaarden en gemeente Zevenaar in goede banen te leiden is er door de provincie Gelderland een leidraad opgesteld voor besluitvorming van de gemeentelijke herindeling per 2018 met termijnen.


De Hooiberg

Het zal veel inwoners van Rijnwaarden niet ontgaan zijn: in de raad is gesproken over het zorgplan De Hooiberg van Monicare. Om realisatie van dat plan mogelijk te maken heeft Vryleve een aanvraag gedaan tot wijziging van het bestemmingsplan op locatie Hoogeweg 21a in Pannerden.

Hooiberg

logo LPG

Lokale Partijen Gelderland en de Provinciale Statenverkiezingen 2015

Onlangs is Belangen Gelders Eiland benaderd door de Lokale Partijen Gelderland (LPG). Deze regionale (provinciale partij) was destijds nog in oprichting en had het voornemen om deel te gaan nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart. Om deel te kunnen nemen hadden zij nog een aantal ondersteuningsverklaringen nodig. Als […]